FA/EN

کاربرد جت فن سانتریفوژ

یکی از مهمترین پارامترها در طراحی و اجرای پارکینگ ، ارتفاع تمام شده آن است. در سقف پارکینگ ها عوامل مزاحمی چون تیر های افقی سقف، لوله کشی های آب، فاضلاب، لوله کشی های سیستم اطفای آتشنشانی کابل کشی های مربوط به برق ساختمان وجود دارد که کار نصب تجهیزات مورد نیاز برای تهویه پارکینگ مخصوصاً استفاده از کانال کشی را با مشکل مواجه می کند. از طرفی در مواردی، ارتفاع تمام شده سقف پارکینگ بسیار کم است که ممکن است عبور و مرور خودرو ها را مشکل مواجه کند، به طوری که حتی با حذف سیستم کانال کشی و استفاده از جت فن هم با مشکل مواجه هستیم.

در این حالت معمولا از جت فن سانتریفوژ (جت فن کتابی) که دارای ارتفاع کمتری است استفاده می شود.


مقالات مرتبط

ثبت نظر