FA/EN

حذف کانال کشی در پارکینگ

نصب و راه اندازی سریع تر و آسان تر ، فضای اشغالی کم تر، مصرف انرژی کم تر ، کنترل هوشمند فن ها ، جت فن ها و دمپر های موتوری ، عملکرد بهتر در کنترل دود هنگام آتش سوزی، صدای کم تر و در نتیجه آلودگی صوتی کم تر، حذف گوشه های تهویه نشده (Dead corner) از مزایای استفاده از جت فن: ها به جای سیستم کانال کشی می باشند.


سیستم تهویه مطبوع پارکینگ با کانال کشیسیستم تهویه مطبوع پارکینگ با جت فن

مقالات مرتبط

ثبت نظر