FA/EN

تهویه هوای پارکینگ

در تهویه این اماکن از جت فن ها به منظور کنترل جریان هوا و جلوگیری از پراکندگی آلاینده ها استفاده می شود. جت فن ها توانایی جابه جایی مقادیر زیادی از هوا با سرعت بالا را دارا می باشند. به دلیل افت فشار موجود در کانال ها ، انجام عمل تهویه توسط جت فن: ها نسبت به سیستم کانال کشی انرژی کمتری را مصرف می کند که این به دلیل وجود افت فشار در کانال ها می باشد. هم چنین به دلیل هوشمند بودن سیستم تمامی جت فن ها به صورت مداوم با آخرین توان خود روشن نمی باشند که این خود باعث کاهش مصرف انرژی می شود.

ثبت نظر