FA/EN

سیستم تهویه پارکینگ

سیستم تهویه پارکینگ از آن دست سیستم هایی است که در نگاه اول ساده و کم اهمیت به نظر می رسند ولی با کمی تفکر قطعا به اهمیت بسیار زیاد آن ها پی خواهید برد. در ادامه به معرفی انواع سیستم تهویه پارکینگ و کاربرد آن ها خواهیم پرداخت.

سیستم تهویه پارکینگ یکی از اجزای بسیار مهم در سیستم تهویه ساختمان ها است. معمولا تمامی ساختمان هایی که دارای پارکینگ های بسته و نیمه بسته هستند باید از سیستم تهویه پارکینگ استفاده کنند تا بتوانند امنیت و سلامتی ساکنین را تامین کنند. این سیستم ها به دلیل تنوع در نوع و اندازه پارکینگ ها متفاوت بوده که در ادامه به معرفی آن ها و کاربری هایشان خواهیم پرداخت.

انواع سیستم تهویه پارکینگ:

سیستم تهویه پارکینگ باید با توجه به نوع پارکینگ و اندازه آن انتخاب شود. به طور کلی سه مدل سیستم تهویه پارکینگ در بازار موجود است.

• سیستم تهویه ساده

• سیستم تهویه کانالی

• سیستم تهویه جت فن

سیستم تهویه پارکینگ ساده:

این مدل سیستم تهویه پارکینگ از یک فن آکسیال برای انتقال هوا استفاده می کند. این سیستم ساده بیشتر برای پارکینگ های بسیار کوچک با روزنه های ورود هوا مناسب است. این سیستم در رساندن هوا به تمامی بخش های پارکینگ ناتوان بوده و به همین دلیل فقط در پارکینگ های کوچک قابل استفاده است.

سیستم تهویه پارکینگ کانالی:

سیستم تهویه کانالی هوای تولید شده توسط فن آکسیال را از طریق کانال های تعبیه شده در سقف به داخل پارکینگ وارد می کند. این سیستم ها نیز توانایی پوشش تمامی فضای پارکینگ را ندارند و به خوبی نمی توانند هوای داخل پارکینگ را تصفیه کنند. از این مدل سیستم تهویه پارکینگ برای پارکینگ های متوسط و ترجیحا دارای روزنه هوا استفاده می شود.

از آن دست سیستم هایی است که در نگاه اول ساده و کم اهمیت به نظر می رسند ولی با کمی تفکر قطعا به اهمیت بسیار زیاد آن ها پی خواهید برد. در ادامه به معرفی انواع سیستم تهویه پارکینگ و کاربرد آن ها خواهیم پرداخت.

سیستم تهویه پارکینگ یکی از اجزای بسیار مهم در سیستم تهویه ساختمان ها است. معمولا تمامی ساختمان هایی که دارای پارکینگ های بسته و نیمه بسته هستند باید از سیستم تهویه پارکینگ استفاده کنند تا بتوانند امنیت و سلامتی ساکنین را تامین کنند. این سیستم ها به دلیل تنوع در نوع و اندازه پارکینگ ها متفاوت بوده که در ادامه به معرفی آن ها و کاربری هایشان خواهیم پرداخت.

انواع سیستم تهویه پارکینگ:

سیستم تهویه پارکینگ باید با توجه به نوع پارکینگ و اندازه آن انتخاب شود. به طور کلی سه مدل سیستم تهویه پارکینگ در بازار موجود است.

• سیستم تهویه ساده

• سیستم تهویه کانالی

• سیستم تهویه جت فن

سیستم تهویه پارکینگ ساده:

این مدل سیستم تهویه پارکینگ از یک فن آکسیال برای انتقال هوا استفاده می کند. این سیستم ساده بیشتر برای پارکینگ های بسیار کوچک با روزنه های ورود هوا مناسب است. این سیستم در رساندن هوا به تمامی بخش های پارکینگ ناتوان بوده و به همین دلیل فقط در پارکینگ های کوچک قابل استفاده است.

سیستم تهویه پارکینگ کانالی:

سیستم تهویه کانالی هوای تولید شده توسط فن آکسیال را از طریق کانال های تعبیه شده در سقف به داخل پارکینگ وارد می کند. این سیستم ها نیز توانایی پوشش تمامی فضای پارکینگ را ندارند و به خوبی نمی توانند هوای داخل پارکینگ را تصفیه کنند. از این مدل سیستم تهویه پارکینگ برای پارکینگ های متوسط و ترجیحا دارای روزنه هوا استفاده می شود.

سیستم های تهویه پارکینگ

در پارکینگ های بسته امکان تخلیه هوا بصورت طبیعی وجود ندارد و بایستی تامین هوای تازه ، خروج هوای آلوده و دود در هنگام حریق بصورت مکانیکی انجام شود .به صورت عمده محیط پارکینگ ها به کمک دو روش کلی تهویه می شوند:

1-تهویه به صورت کانال کشی

2-تهویه با استفاده از جت فن ها

در تهویه آلاینده فضاهای بزرگ مانند پارکینگ های اتومبیل, تهویه با استفاده از جت فن ها نسبت به سیستم های سنتی کانال کشی ترجیح داده می شوند. نصب و راه اندازی سریع تر و آسان تر ، فضای اشغالی کم تر، مصرف انرژی کم تر ، کنترل هوشمند فن ها ، جت فن ها و دمپر های موتوری ، عملکرد بهتر در کنترل دود هنگام حریق، تولید صدای کم تر و در نتیجه آلودگی صوتی کم تر، حذف گوشه های تهویه نشده (Dead corner) از مزایای استفاده از جت فن ها به جای سیستم کانال کشی می باشند.
ثبت نظر